Personvern

Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Klesarven.no samler inn og bruker personopplysninger.

Klesarven.no, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Klesarven.no er opptatt av å ivareta personvern på en god og forsvarlig måte og implementerer derfor kontinuerlig tiltak for å sikre personopplysninger best mulig. Herunder bruker Klesarven.no utelukkende krypterte forbindelser for overføring av informasjon, samt gjør en halvårlig internrevisjon av selskapets bruk av personopplysninger.

Behandling av personopplysninger på våre nettsteder

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester. For eksempel nyhetsbrev, opprette konto eller webskjemaer.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av websidene lagres på våre egne servere. Det er kun Klesarven.no som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Utlevering av personopplysninger

Klesarven.no utleverer ikke dine personlige opplysninger til andre parter enn beskrevet i dette dokument, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lovverket eller som følge av rettslige pålegg.

Formål med behandling

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi brukerne en så god opplevelse av nettsiden som mulig, samt å tilby brukerne de tjenestene de måtte ønske å benytte seg av.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Rettslig Grunnlag for behandling av personopplysninger

Vårt rettslige grunnlag for innsamling og behandling av personopplysninger beskrevet i dette dokumentet avhenger av personopplysningene det gjelder og hvilken sammenheng de samles inn i.

Vi vil normalt bare samle inn personlig informasjon (1) hvor vi trenger den personlige informasjonen for å komme i kontakt med deg; (2) hvor prosessering er innenfor vår legitime interesse og ikke styrt av dine rettigheter; eller (3) hvor du har gitt oss samtykke til å bruke de. Vi har legitime interesser i å drifte våre tjenester og kommunisere med deg slik det er forutsatt for at vi skal kunne yte tjenesten. For eksempel når vi besvarer henvendelser, forbedrer vår plattform, markedfører eller for å undersøke driftsavvik eller forebygge ulovlige aktiviteter.

I noen tilfeller kan vi ha en rettslig forpliktelse til å samle inn personopplysninger om deg, eller må på annen måte trenge din personlige informasjon for å beskytte dine interesser, eller de til andre enkeltpersoner.

Hvis vi ber deg om personlig informasjon for å ivareta et rettslig krav, eller for å lage en kontrakt med deg, så skal vi gjøre dette tydelig for deg når det skjer og informere om bruk av opplysningene er pålagt eller nødvendig, eller ikke (i tillegg til mulige konsekvenser hvis du ikke gir disse personopplysningene).

Hvilke personopplysninger behandles?

De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du melder deg på events eller fyller ut skjema for at vi skal kunne kontakte deg. Dette er opplysninger om navn, e-postadresse, telefonnummer og firma, samt øvrig informasjon som måtte sendes oss i skjemaer eller via chat-tjeneste.

I tillegg bruker Klesarven.no Cookies som henter inn begrenset informasjon eks. IP adresse via nettleser. Se avsnitt om Cookies for mer informasjon, og hvordan du kan begrenser dette.

Kryptering

Alle Klesarven.nos nettsteder bruker kryptering (SSL).

Opphavsrett og innhold

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett for Klesarven.no med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver.

“Do not track” innstillinger

Vi respekterer “Do not track”-innstillinger fra nettlesere på våre nettsider.

Innsyn, retting og sletting av persondata

For innsyn, retting og sletting av persondata må du sende en e-post til kontakt@klesarven.no

For å sikre personvern og sikkerhet vil vi ta rimelige skritt for å verifisere din identitet før retting og sletting av data eller innsyn i de data vi måtte ha om deg.

Cookies – informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende cookies brukes på våre nettsteder

_ga

Utløper: 2 år

Type: Tredjepart

Settes av: Google Analytics

Formål: ‘_ga’ inneholder en unik ID som blir satt av Google Analytics for å skille brukere fra hverandre, uavhengig av eventuell bruker-ID i webapplikasjonen.

_gid

Utløper: 24 timer

Type: Tredjepart

Settes av: Google Analytics

Formål: ‘_ga’ inneholder en unik ID som blir satt av Google Analytics for å skille brukere fra hverandre, uavhengig av eventuell bruker-ID i webapplikasjonen.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Klesarven.no har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Klesarven.no systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Klesarven.no ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.