Hvordan feste perler til drakten

Perler er blant de mest tallrike gjenstandstypene som er bevart fra vikingtidens Skandinavia. Perler må ha vært umåtelig populært mange steder!  

Vikingtidens kvinner bar enten perlekjeder omkring halsen eller hengende på brystet i to buer mellom ovale skålspenner.

Perler forekommer både i manns- og kvinnegraver fra vikingtid. Lange perlekjeder på brystet eller omkring halsen er allikevel med få unntak forbeholdt kvinnegraver.

Det kan også tenkes at perler har vært sydd på klær og annen type tekstil, men dette kan ikke sikkert dokumenteres, da organisk materiale fra vikingtiden i liten grad er bevart. 

Så hvordan feste perlerader som henger mellom 2 skålspenner?

Det er flere ulike måter å feste perleradene på.  

  • Perleradene kan festes direkte i nålen på skålspennene da de har en metall ring ytterst på perleraden.  De ytterste perlene vil da ikke synes da de havner bak skålspennene.  Dette kan også føre til at skålspennene vrir seg utover da perlene gir litt høyde til Skålspennene på kun ene siden, der hvor perlene kommer ut.  dette gjelder særlig ved bruk av flere rader med perler som da havner "oppå" hverandre rundt nålen. 

BILDE av skålspennene med perle tredd på direkte

  • Perleradene kan enkelt festes med tråd slik at skålspennene ikke buer utover og perleraden begynner utenfor skålspennene. Tråden lager du akkurat så lang at den ikke synes.  

Bilde med tråd

  • Perleradene kan festes til våre perlerad holdere, også kalt perlespreder. Sigyn eller Vårunn. Perlesprederen festes i nålen og henger ned og forbi skålspennene slik at perleradene kan festes i holderen.  Med perleholder så ungår du at flere perlerader havner oppå hverandre men blir i stedet spredt utover.  Derav navnet perlespreder.  Perlesprederen har en egen metall ring som festes i nålen.  For å feste radene til holderen så kan man benytte seg av metall ringene som er på radene. Med litt kraft eller en tang (smykketang hvis du har det) så kan disse åpnes og lukkes da metallet er bøyelig og ringen er allerede kuttet. 

Bilde av perlespreder

Bilde av perlespreder

  • Nå har vi også fått inn S-kroker som gjør det hele lettere.  Vi har både en liten variant og en større. Bruk de til å feste perleradene til sprederen (den lille) eller direkte til nålen i skålpennene (den store).  

Bilde av s kroker