Om klærne

 

Klesarven både skaper og importerer klær inspirert av vikingtiden og middelalderen slik at både historie interesserte, rollespill entusiaster og de som jobber med formidling kan få en best mulig opplevelse av hvordan hverdagene og festdagene var i vikingtiden og middelalderen.

Nordisk middelalder har ofte følgende oppdeling:

Ofte regner man middelalderens begynnelse da vikingtiden sluttet, noe som i Norge ofte blir satt symbolsk til kong Harald Hardrådes fall i slaget ved Stamford Bridge i 1066.

I middelalderen var det ull og lin som var vanlig å bruke når man skulle lage seg klær. Klesarven tilbyr importerte historiske klær i bomull som et rimeligere alternativ til lin.  

Forskjellen mellom klærne til vanlige folk og velstående mennesker ser man mest i valg av materiale, mens formen stort sett var den samme. Mange av klærne var lappet og slitt, og har vært godt brukt. Både sko og klær gikk i arv fra storesøsken til småsøsken. De mer velståendes klær kunne være mer forseggjort. Trolig er en del av klærne laget i Norge med utgangspunkt i klesruller importert fra utlandet, spesielt England, mens andre er laget av hjemmevevde stoffer. Flere forskere hevder at ferdige plagg ble importert fra Øst-Europa.

Det stilles mange forskjellige krav til historiske klær og kostymer, avhengig av type rollespill, bruk i formidling, arrangement og personlig interesse. Noen stiller ganske høye krav til autentisitet eller gjennomføring som at ingen synlige sømmer kan være maskinsydde, andre har ganske lave eller ingen krav bortsett fra epokestilen.

Klesarvens egen kolleksjon skapes med høye autentisitets krav slik at du kan nærme deg vår felles kulturarv med stolthet og glede!

Gå til PRODUKTER for å reise tilbake i tid: Historien kler deg!

IMG_0462